mūrkt

mūrkt
mū́rkt interj. Šv stipresniam panardinimui žymėti.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • murkt — mùrkt išt. Vai̇̃kas tik mùrkt ir išgėrė sultis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • murkt — mùrkt interj. 1. niurkt (staigiam panardinimui, pasinėrimui žymėti): Mùrkt ir pasinėrė viedras į vandenį Vvr. Tik mùrkt, pasnėrė ir iškėlė didžiausią akmenį Dbk. Mùrkt į dugną ir paskendo Plng. Varlė vandenin mùrkt Pnm. Murkt, murkt iki… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nardyti — 1 nardyti, o, ė K, nardyti, yja, yjo K 1. tr. SD253 gramzdinti į vandenį, nardinti, plukdyti: Ans šunelius nardė į vandenį J. Vieną kartą apkrikštytus tenenardai DP255. | refl.: Jau tatai jam nė trupučio nepadės, norint nardytuos teip dažnai,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • buburgt — bubur̃gt interj. murkt: Šoko nu skardžio į vandenį, bubur̃gt ir panėrė Kv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • burgt — bùrgt interj., bur̃gt Š murkt (nuskendimui, panėrimui žymėti): Bùrgt įkrito į vandenį ir nugrimzdo akmuo J. Burgt ir paneria į armenis Mc. Bur̃gt kubilas ir pasinėrė į vandenį Vvr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • burkt — bùrkt interj. 1. burbt (panosėje ką burbant): Nė burkt nesakiau J. Šis nė burkt netaręs S.Dauk. 2. murkt, niurkt (į vandenį įkritimui, įnėrimui žymėti); žr. burgt: Bùrkt akmuo įkrito į vandenį ir nugrimzdo Š. Bùrkt į galą – ir nuskendo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drumst — drùmst interj., drum̃st 1. murkt, šlumšt: Žuvėdra tik drùmst į vandenį, ir išsitraukė žuvytę Skr. Vėl drumst senasis po vandeniu ėmęs panėrė BsPI120. Kad ir į šalčiausią vandenį aš tik drum̃st ir maudaus Skr. 2. šmukšt (staigiam įbėgimui,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gurkt — 1 gùrkt interj., gur̃kt gurkšt, gurkš; burbt: Įdėjau vyšnią į burną, gùrkt, ir nebėr Trgn. Gùrkt kaip šuo muilą ir prarijo Grž. Gùrkt gùrkt vaikas pieną Ds. Tik gùrkt murkt – ir jau tuščias! Gs. Gur̃kt ir nuskendo viedras Vkš. Ans gur̃kt ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klebekš — klebèkš interj. žr. klebekšt: Miegas ir taip saldus, o čia dar ū ū ū ū girnelės, klebekš, klebekš, klebekš klapatė Vaižg. Tik klebekš duris, ir pabėgo Dr. Kai tik klebèkš kamaros duris, kačiukas murkt pro kojas Srv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mumulekt — mumulèkt interj. murkt (pasinėrimui reikšti): Mumulèkt ir pasinėrė ligi kaklių Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”